We are using these iPhone Hacks

We are using these iPhone Hacks

IPhone has a very convenient operating system, but there are a still a few simple but very useful tricks that you can use on your iPhone. Run to the store so you can apply all these hacks! We have a list of 10 tricks that will make your usage on your iPhone easier.

1. AIRPLANE MODE

Everyone will recognize this, you have tons of things to do and your phone has only 10% battery left. We have a solution! If you plug your iPhone in the charger and put your phone in airplane mode, he is loading a lot faster! Airplane mode makes sure that you don’t have internet, so you won’t be receiving or sending messages or even just quickly check Facebook. Unfortunately, you can’t have it al …

2. CALCULATOR

You have to calculate something on your phone, open the calculator app, type in the right numbers and then … you typed the wrong number … Previously, you had to start all over again, but there is a handy trick! If you hold your finger over the numbers and then swipe to the left, the last digit will disappear. You can bet that this comes in handy!

3. MUSIC

You are listening music while you’re on the bus or train. Your phone is in your pocket and then that one song comes along what you don’t like at all … it is to much work to pull your phone out of your pants and then skip that song and before you know it you’ve heard too much of that number you didn’t want to hear. But wait! If you press 2 times on the flat part of your volume control from your earplugs he will forward a number! And pressing three times means you go back a number.

4. PICTURE TIME!

As many of you may know, you can take a picture using your volume buttons on the side of your iPhone. But, if you have your earplugs in this will work exactly the same! If you are in the photo app and have your earplugs in, you can make a picture through pressing the plus button!

5. MORE PICTURE TIME!

If you open the photo app, and you tap on the screen one time your phone will sharpen the image. But if you scroll up or down with your finger, your image will become brighter or darker.

6. SLEEPY TIME WITH MUSIC

Occasionally it’s just nice to fall a sleep with music in the background, but then your phone will play music the whole night, that’s an overkill … Butttttt, if you go to your clock app, and then go to “timer”. You can select at “when timer ends” for a sound. If you scroll all the way down the button “stop playing” is there, now you only have to click on SET.

Then go to your music app, turn your music on, and you back to your timer to set the time you want! Your music will stop when the time is over. SO CONVENIENT !!

7. SLEEPING

Even if you are under the covers, you still want to look at your phone. But the light of your iPhone is just too bright … Then you can turn down the brightness of course, but it is still relatively bright light. But Apple has invented something great! Now you have the night mode. The colors are slightly altered which is much better for your eyes! And you can sleep better.

8. SCROLLINGS

You are of course very popular, and with all your thousands emails you should occasionally search for an email. If you have completely scrolled down and then you want to go back up then you can tap two times on the time at the top, and then it will scroll automatically back up!

9. BATTERY

If your phone’s battery is low and you don’t have a charger 1 2 3 there is still an opportunity to save battery! How? Well so! You go to Settings -> General -> Accessibility -> Grayscale. Well that’s it! Now your phone is black and white, your phone shows no colors anymore which will save battery!

10. SPACE

If you are typing a long email on your phone or you are a typing a full love explanation on whatsapp, then it is convenient to use a point here and there. Now you must go to your numeric keyboard to select the item and then go back to your qwerty keyboard to type further on … Try this, type your story and where it needs point just dubble tap the space bar! And behold, now a point and a space will automatically appear, and your new sentence will automatically start with a capital letter!

The Dutch version

Iphone heeft natuurlijk al een handig besturingssysteem, maar er zijn nog een paar simpele maar zeer handige trucjes die je kan toepassen op je Iphone. Ren naar de winkel zodat je ook al deze hacks kunt toepassen! Nou wij hebben er 10 op een rijtje gezet zodat jouw gebruik op je Iphone makkelijker wordt.

1. VLIEGTUIGSTAND

Je kent het wel, je moet nog weg en komt er dan achter dat je telefoon nog maar 10% heeft. Daar hebben we een oplossing voor! Als je je Iphone aan de oplader hangt en je telefoon op vliegtuigstand zet, laad ‘ie een stuk sneller op! Vliegtuigstand zorgt er wel voor dat je geen internet meer hebt, dus je kunt dan geen berichtjes ontvangen of versturen of nog even snel facebook checken, helaas. Tis het een of het ander…

2. CALCULATOR

Je moet even snel iets uitrekenen op je telefoon, openent de calculator app, typt de getallen die je nodig hebt en dan… Vertyp je je… Voorheen moest je dan alles opnieuw typen, maar daar is een handig trucje voor! Als je met je vinger over de getallen naar links swiped verdwijnt het laatste cijfer. Reken er maar op dat dit van pas gaat komen!

3. MUZIEKJES

Je luistert muziek, terwijl je in de bus of trein zit. Je telefoon zit in je broekzak en er komt nou net dat ene nummer langs waar je dus totaaaaal geen zin in hebt… Helemaal je telefoon uit je broek halen om vervolgens dat nummer te skippen en voor je het weet heb je al weer teveel gehoord van dat nummer wat je niet wilde horen. Maar wacht! Je kunt door 2 keer te drukken op het platte stukje van je volume regelaar aan je oortjes een nummer vooruit! En door 3 keer te drukken ga je een nummer terug.

4. FOTO TIME!

Zoals vele misschien weten kun je een foto maken doormiddel van je volume knopjes aan de zijkant van je telefoon. Maar, als je oortjes in hebt werkt dit dus precies het zelfde! Als je in de foto app zit en je hebt je oordopjes in, kun je doormiddel van het plusje een foto maken!

5. NOG MEER FOTO TIME!

Als je de foto app open hebt staan en je tikt 1 keer op t scherm, stelt je telefoon scherp. Maar als je dan vervolgens omhoog of omlaag schuift met je vinger wordt je beeld of helderder of juist donkerder.

6. SLAPEN MET MUZIEKJES

Af en toe is het gewoon lekker om in slaap te vallen met muziek op de achtergrond, maar om nou de hele nacht je telefoon muziek te laten afspelen is een beetje veel van het goede… Maaaaaaar, als je nou naar je klok app gaat en dan naar “timer”. Kun je daar naast “als timer eindigt” kiezen voor een geluid. Als je dan helemaal naar beneden scrollt staat er “stop afspelen” dan kun je klikken op STEL IN.

Als je dan vervolgens naar je muziek app gaat, je muziek aanzet, terug gaat naar je timer kun je daar de gewenste tijd instellen! Je muziek stopt dan als de tijd is afgelopen. IS TOCH HANDIG!!

7. SLAPEN

Je kunt, als je zo lekker onder de dekens ligt, nog even op je telefoon kijken. Maar het licht van je Iphone is dan net iets te fel… Dan kun je natuurlijk de helderheid omlaag zetten, maar dan is het nog altijd relatief fel licht. Daar heeft Apple iets op bedacht! Je hebt nu dus een nachtstand. Daardoor worden de kleuren iets veranderd wat dan weer fijner is voor je ogen! En je ook beter kunt slapen.

8. SCROLLINGS

Je bent natuurlijk bijzonder populair, en met al je duizende mailtjes moet je zo nu en dan even een mailtje zoeken. Als je dan helemaal omlaag bent gescrolled en je wilt terug omhoog dan kun je 2 keer tikken op de tijd, die boven aan staat, en dan scrollt ‘ie vanzelf terug omhoog!

9. BATTERIJ

Als je telefoon bijna leeg is en je hebt niet zo 1 2 3 een oplader bij de hand dan is er nog een mogelijkheid om batterij te besparen! Hoe dan? Nou zo! Je gaat naar instellingen -> algemeen -> toegepast -> grijstinten. Nou that’s it! Nu is je telefoon zwart wit, wat wilt zeggen dat ‘ie geen kleur meer hoeft te laten zien en dat bespaart batterij!

10. SPACE

Als je een lange mail typt op je telefoon of je bent een hele liefdes verklaring aan het typen op whatsapp, dan is het wel een handig om een punt hier en daar te gebruiken. Maar nu moet je eerst naar je nummerieke toetsen bord om daar de punt te kiezen en dan weer terug naar je qwerty toetsenbord om verder te typen… Probeer het volgende maar eens, typ je verhaaltje en waar een punt moet doe je een dubble tap op je spatie balk! En zie daar, een punt en erna een spatie waarbij automatisch is ingesteld dat je begint met een hoofdletter!

Comments (0)
Join the discussion
Read them all
 

Comment

Hide Comments
Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share