The 9 Graphic Design trends of the moment

The 9 Graphic Design trends of the moment

Trends come and go, they usually start on the catwalk and flow on to different manifestations like interior, fashion, and also to graphic design.

We show 6 different trends in the field of graphic design.

Playful typography
– In the typography, the Serif comes back, especially in high resolutions, so we can use this font for online platforms as well
– Large drop caps
– Handwritten typography

Hand-drawn illustrations
– Hand-drawn illustrations don’t only give a childish appearance, just take a look at the illustrations in drop box

The new retro
– Inspired by the 80s and 90s
– Arcade video games like Pacman
– Think especially in pixel art, bright colors and geometric shapes
– Retro design inspired by the analog printing processes such as screen printing, linocut and etching
– Neon colors

Minimalist logos
– Minimalism
– Flat design
– Negative spaces
– Subtle gradient
– Mono line

Geometric shapes
– Low Poly effect inspired by the 80’s again
– This technique is especially strong in packaging design

Chaotic layout
– Minimalist design
– The typography is placed in an illogical order.

So keep looking at the catwalk! So you end up being the trendsetter!

 

The Dutch version

Trends komen en gaan, ze starten meestal op de catwalk en vloeien zo over naar verschillende uitingen zoals bijvoorbeeld in het interieur, in de mode, en ook naar grafisch ontwerp.

We laten 6 verschillende trends zien op het gebied van graphic design.

Speelse typografie
– In de typografie komt de Serif terug en dan vooral in hoge resoluties, dus we kunnen dit lettertype ook voor online platformen gaan gebruiken
– Grote dropcaps
– Handgeschreven typografie

Hand getekende illustraties
– Handgetekende illustraties geven niet meer alleen een kinderlijke uitstraling, kijk maar eens naar de illustraties in drop box

Het nieuwe retro
– Geïnspireerd van de jaren 80 en 90
– Arcade videogames zoals pacman
– Denk vooral in pixel art, felle kleuren en geometrische vormen.
– Retro design geïnspireerd van de analoge print processen zoals zeefdruk, linosnede en etsen.
– Neon kleuren

Minimalistische logo’s
– Minimalisme
– Flat design
– Negatieve ruimtes
– Subtiele gradiënt
– Mono line

Geometrische vormen
– Low poly effect ook weer geïnspireerd van de jaren 80
– Deze techniek is vooral sterk in packaging design

Chaotische lay out
– Minimalistische vormgeving
– De typografie wordt in een onlogische volgorde geplaatst

Dus hou vooral die catwalk in de gaten! Zodat jij uiteindelijk de trendsetter wordt!

Comments (0)
Join the discussion
Read them all
 

Comment

Hide Comments
Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share