Office fitness

Office fitness

As a designer you spend overall the most hours at the office. Sitting on your office chair and looking at your screen, squeezing your fingers in weird combinations to achieve the key. Yet it is important to let your body do something else occasionally. Fortunately, the ‘office fitness’ is a perfect way to train a bit and give your limbs a different position for a moment.

1. Stand up and sit down without using your hands.

This sounds fairly simple and it actually is. But you will see that you will feel this in your body after a while. So from now on every time you get up to get coffee, do not use your hands!

2. Do leg exercises.

Sit at your desk and stretch your legs straight ahead. Move your legs once or five times up and down, from the top down. Then take a 10 second break and then repeat again.

3. Stretch your back with a ‘big hug’.

Hug yourself by placing your right hand on your left shoulder and your left hand on your right shoulder, breathe in and out.

4. Make your hands and arms loose.

Squeeze your two fists and put your hands forward. Make small circles in the air, first in one direction for about 10 seconds and then reverse the direction for 10 seconds. Shake your hands loose and you can get back to work!

5. Buttocks workout.

Sit up straight in your chair. Place both feet on the ground and tighten your glutes. Hold this position for about 10 seconds and then release. Repeat this ten to fifteen times and before you know it you have a muscular derrière.

The Dutch version

Als vormgever breng je over het algemeen de meeste uren door op kantoor. Zittend op je bureaustoel, kijkend naar je beeldscherm en wring je jouw vingers in rare combinaties om de sneltoets te bereiken. Dat is toch is niet geheel onbelangrijk om af en toe je lichaam iets anders te laten doen. Gelukkig bestaat er “kantoor fitness” een perfect middel om een beetje te trainen en je ledematen voor even een andere positie te gunnen.

1. Sta op en ga zitten zonder je handen te gebruiken.

Dit klinkt redelijk simpel en dat is het eigenlijk ook wel. Maar je zult zien dat je het na een tijdje gaat voelen. Dus vanaf nu iedere keer als je opstaat om koffie te halen, gebruik niet je handen!

2. Doe beenoefeningen.

Blijf op je bureaustoel zitten en strek je benen vervolgens recht naar voren. Doe dan je benen een keer of 5 op en neer, van boven naar beneden. Neem dan zo’n 10 seconde pauze en herhaal dit weer.

3. Stretch je rug met een ‘dikke knuffel’.

Knuffel jezelf, door je rechterhand op je linker schouder te leggen en je linkerhand op je rechter schouder, adem dan in en uit.

4. Maak je handen en armen los.

Knijp je twee vuisten dicht en steek je handen naar voren. Maak kleine cirkels in de lucht, eerst in de ene richting ongeveer 10 seconden en daarna keer je de richting om en doe je dat ook 10 seconden. Schud vervolgens je handen los en je kan weer aan het werk!

5. Billen workout.

Ga rechtop in je stoel zitten. Zet beide voeten op de grond en span je bilspieren aan. Houd dit tien seconden vast en laat dan los. Herhaal dit tien tot vijftien keer en voor je het weet heb je een gespierde derrière.

Comments (0)
Join the discussion
Read them all
 

Comment

Hide Comments
Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share