Internship at KACE

Internship at KACE

With every start of something, there will be an end, even with an internship. And to thank the two ladies of KACE and telling everyone else why an internship at KACE is so much fun, I (Cas, Intern) will write the blog this week.

In my case it was my final internship of four months at KACE Design. Wich I’m successfully completed and passed the same school that the ladies have followed (Graphic Design – Sittard).

To tell you guys short about KACE, but to give you a good impression of KACE, I’ve broken it down into four categories.

1. THE LADIES OF KACE

Do you know those people…? The kind of people who are just really nice and where you actually feel instantly at ease? Well, I do! Especially after these four months. Actually, the whole office has a nice vibe and the ladies very sweet, helpful and they have a lot of humor too! Both of them are begin 20 and the had the guts to step into the business world after their education, so they can do what they like the most. GRAPHIC DESIGN!

2. WHAT IS KACE EXACTLY?

I hear ask you… What is KACE exactly doing? Because only after the first paragraph, you want to write and send a application letter. Well KACE does mainly graphic design. Both on paper and on the screen.
I can’t say what they exactly create, because it varies, what I personally very like. I’ve worked on logo’s but also on a menucards or wedding cards. But KACE does much more, like updating a facebook page for there clients. But beside all that they also do very good webdesign and they make short impression videos. Very varied as I say. And ME LIKEY!

3. WHAT CAN YOU LEARN HERE?

I’ve actually seen every assignment. I was treated like co-operate and not as a intern. I could always make an attempt if I had an idea or I could watch how the ladies start with the assignment, so I can learn how they do it. Like I said, there where many assignments, what gives me good work for my portfolio. Beside that, and this was very interesting for me, KACE was very openly about the whole business thing. In this way, I got a clear picture of a startup company. How do you deal with customers? How do you maintain contact with a pressroom? And what to do if there goes something wrong and it has been made from your side. KACE put me nothing to hide and I could ask anything if I want to.

4. FINALLY

Finally, I want to thank the ladies of KACE for my good internship, I really enjoyed it! I would recommend anyone to do an internship at KACE. I will continue my path in Rotterdam, but I hope for you, you get many beautiful assignments that you (together with your new intern), can finish.

I’m going to miss you ladies. I’m going to promote KACE much as possible in Rotterdam!

Cas Beijers

The Dutch version

Bij alles waar je aan begint, is er ook een einde. Zo is dat ook bij een stageplek. En om via deze weg de twee dames van KACE te bedanken en voor ieder ander te vertellen waarom een stage bij KACE nou zo leuk is. Schrijf ik (stagiaire Cas) deze week de blog.

In mijn geval ging het om mijn eindstage van vier maanden bij KACE Design. Deze heb ik succesvol afgerond en ben geslaagd aan de zelfde opleiding die de dames hebben gevolgd (Media Vormging te Sittard).

Om het kort maar goed in beeld te brengen wat KACE is, heb ik het opgedeeld in vier categorieën.

1. DE DAMES VAN KACE

Ken je dat? Van die mensen die gewoon heel aardig zijn en waar je je eigenlijk direct op je gemak voelt? Nou ik wel, en zeker na deze vier maanden. Eigenlijk heeft het hele kantoor een fijne vibe en zijn de de dames heel lief, behulpzaam en hebben ze nog humor ook! Beiden zijn ze begin 20 en hadden het lef om na hun opleiding het bedrijfswereldje in te stappen en te gaan doen waar hun hart ligt. Vormgeving dus!

2. WAT IS HET DAN PRECIES?

Wat doet KACE dan nou precies hoor ik je al vragen. Want alleen al van stukje 1 krijg je zin om een sollicitatiebrief te sturen. Nou KACE doet dus voornamelijk grafische vormgeving. Zowel op papier als op het beeldscherm. Ik kan niet zeggen wat ze precies doen omdat het nogal varieert, wat ik persoonlijk wel erg leuk vind. Zo ging het van een logo tot menukaarten tot trouwkaarten tot het bijhouden van facebook pagina’s. Maar ook op het gebied van webdesign zijn ze zeer geletterd. Daarnaast doen ze sinds kort ook nog korte impressie video’s maken voor bedrijven. Erg gevarieerd dus. ME LIKEY!

3. WAT KUN JE LEREN?

Ik heb eigenlijk iedere opdracht meegekregen. Ik werd behandeld als medewerken en niet als stagiaire. Ik mocht altijd een poging wagen als ik een idee had of meekijken hoe de dames de opdracht aanpakte. Zoals al vermeld hebben er veel opdrachten de revue gepasseerd. Dit heeft mooi werk opgeleverd voor mijn portfolio. Daarnaast, en dit was voor mij erg interessant, is er veel transparantie over het zakelijke gedeelte. Op deze manier heb ik een duidelijk beeld gekregen van een startende onderneming. Hoe ga je om met klanten, hoe onderhoud je contact met een drukker en wat doe je als er een foutje is gemaakt vanuit jouw kant. KACE stak voor mij niets onder stoelen of banken en ik mocht alles vragen.

4. SLOT

Tot slot wil ik de dames van KACE hartelijk bedanken voor mijn leuke stage periode. Ik kan iedereen aanraden om stage te lopen bij KACE. Ik ga mijn weg vervolgen in Rotterdam, maar ik hoop dat jullie nog veel mooie opdrachten krijgen die jullie, dan wel samen met jullie nieuwe stagiaire, kunnen afronden.

Dames ik ga jullie missen en KACE zoveel mogelijk promoten in Rotterdam!

Cas Beijers

Comments (0)
Join the discussion
Read them all
 

Comment

Hide Comments
Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share